Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği (FATAB)
Hızlı Ulaşım
 
Anasayfa » Hakkımızda » Kuruluş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden bir grup gönüllü öğretim elemanının önderliğinde Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği (FATAB), futbolda taraftarlık anlayışına yeni bir perspektif kazandırmak, bir hastalık olan "ırkçılık" – "ayrımcılık" – "aşağılamak" gibi toplumsal sorunlarla mücadele etmek, kamuoyu oluşturmak, bilinçlendirmelerde bulunmak, eksikleri gidermek üzere çalışmalar başlattı. FİFA, UEFA, TFF, TMOK, GSGM vb. gibi çatı yapılanmalar ile işbirliği kurarak Avrupa Birliği perspektiflerinde bir bilinçlendirme ve eğitim programları hedeflemektedir.

FATAB, Necati Cerrahoğlu, Mustafa Yunus Eryaman, Özhan Bavlı, Gürkan Ergen, Arzu Bayındır, Necmi Tekin ve Serdar Arcagök tarafından (kurucu üye olarak) 04.11.2004 tarih ve 5253 Numaralı Dernekler Kanunu kapsamında Çanakkale Valiliği'ne yapılan müracaata istinaden 22.01.2010 tarih ve B054VLK4170800/470/583 sayılı resmi cevap yazısı ile resmiyet kazanmıştır.

FATAB, Futbolun asıl ve asli sahibi olan taraftarın "seyirci" konumundan "müşteri" pozisyonuna indirgenmesi, hızlı ve sınır tanımaz ticarileşmenin taarruzları karşısında örgütlü sosyal birliktelikler eksikliğine vurgu yapılması gerektiğine inanmaktadır. Kontrolsüz ticarileşme ile yasal platformlarda mücadele edilmesi, bilinçli bir kamuoyu grubu oluşturulması, yargısal yolların kullanılabilmesinde öncelikle ortak bir platform ve sosyal bir zemin oluşturulması gerektiğine inanmaktadır.

Futbol taraftarlarının kendi aralarında klasik rekabet anlayışlarından önce herkes için ortak olabilecek bir paydada (tüm futbol taraftarlarının beklentilerini karşılayabilecek) buluşmaları, örgütlü halde ve bilinçli bir şekilde kazanımlarının mücadelesini vermelidirler. FATAB bu haklı duruşun öncüsü, destekçisi ve takipçisi olacaktır.

Futbolda klasik taraftarlık anlayışının dışında Avrupa Birliğince geliştirilen evrensel normların Türkiye'de gündeme getirilmesi konusunda akademik ve sosyal etkinliklere ihtiyaç vardır. Futbol gibi dinamik bir sosyal olgunun etrafında gelişen olumsuzluklar üzerine faklı paydaşlarca kurgulanan çeşitli aktiviteler, kampanyalar ve programlar Türkiye'ye aktarılması, AB tarafından desteklenen entelektüel söylemler ve akımlar tanıtılarak, bilinçlendirmelerde bulunulması planlanmaktadır.

FATAB, Futbol Kültürüne yeni yaklaşımlar kazandırmak konusunda iddialıdır.
 
yukari