Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği (FATAB)
Hızlı Ulaşım
 
"Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği - FATAB" alanında aktüel gelişmeleri ve yeni yönelimleri, uzman akademisyenlerimiz tarafından bilimsel bir perspektif ile irdelenerek, Avrupa Birliği ve dünya genelindeki yansımaları Türkiye'ye sunacaktır. Bilimsel verilere dayalı çıkarımlar aracılığıyla sosyal gelişmeleri irdelemeyi ve yönlendirmeyi tasarlanmıştır.

Kamu yararı prensibinde şekillenen yeni yapılanmamızda, entelektüel düzeyde özgün çalışmaların ve yeni yaklaşımların özendirilmesi – yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak sivil toplum örgütleri ve kamu adına hareket eden kurum – kuruluşları ile verimli birliktelikler hedeflenmiştir.

Öngörülen hedefler için bilimsel araştırma metotları kullanmanın yanında pratikte uzun yılların deneyimleri ile elde edilen tecrübelerden de istifade edilecektir. Çeşitli aktivitelerde ve etkinliklerde bulunacak FATAB, kamu yararı gözeten sivil toplum örgütleri yanında AB, DPT,TUBİTAK, TFF, GSGM, TSYD ve Üniversiteler de proje bazında koordineli araştırmalar yapmayı prensip olarak kabul eder.
 
yukari