Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği (FATAB)
Hızlı Ulaşım
 
Anasayfa » Hakkımızda » Hedefler
Futbol, hızla gelişen ticarileşmede yeni ve büyük yapısal - işlevsel - içeriksel dönüşüm geçirmektedir. Ticarileşme – Profesyonelleşme - Amerikanlaşma gibi konjüktürel etkiler, futbolu derinden etkilemektedir. Büyük bir sektöre dönüşen futbolda fon gurubunu oluşturan taraftarların ticarileşmeden nasıl etkilendikleri konusunda birçok araştırma boyutları halen eksiktir.

Futbolun en yalın haliyle oynanması, izlenmesi, seyredilmesi, kritik edilmesi konularında hiçbir baskı ve endişe olmadan "ırkçılık", "ayrımcılık", "aşağılama" gibi insan onuru ile bağdaşmayan tutum ve davranışlara kayıtsız kalınamaz. Bu çağ dışı anlayışlarla mücadele edilmesi, temel bir zemin olmalıdır.

İnsanlığın ortak bir dili haline gelmiş olan futboldan tüm toplum kesimlerinin azami istifade edilmesi önündeki her türlü engellerin kaldırılması, olumsuzluklarla mücadele edilmesi, temel vatandaşlık haklarından azami yararlandırılmaları gerekmektedir. Bu konu kurum, kuruluş veya kamu otoritelerinin lütfüne bırakılamaz. Hangi gerekçe ile olursa olsun temel özgürlükler sınırlandırılamaz, geciktirilemez, geçiştirilemez veya ertelenemez.

Dünyanın en güzel oyunu olan futbolu toplumun tüm kesimlerine yaymak, hiçbir korku ve endişe ortamı olmadan; futbol oynama, futbol izleme, futbol konuşmak, futbol kritiği yapmak temelhak ve özgürlük kapsamı içerisinde yer almalıdır. 21. Yüzyıl sürecinde tüm dünya genelinde bir "hastalık" olan "ırkçılık" – "ayrımcılık "– "aşağılamak" gibi toplumsal sorunlarla mücadele etmek, kamuoyu oluşturmak ve bilinçlenme sağlamak ana hedeflerdendir.
Hızla ticarileşen futbolda sermayenin kontrolsüz hücumları karşısında taraftarın tarihten gelen bir takım hakları yok sayılmakta ve gelişen süreçte futbol gösterisinin merkezindeki kalabalıklar değersizleşmekte, sadece kendisine biçilen rolü kabullenmeleri beklenmektedir.
 
yukari