Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği (FATAB)
Hızlı Ulaşım
 
Anasayfa » FATAB » Şiddeti Önlemede Fatab
Spor olaylarında, özellikle de futbolda şiddet hala rahatsızlık veren bir meseledir ve farklı şekillerde görülebilir. Bu durum, kentsel bölgeler de dâhil, stadyum içinde ve dışında değişkenlik göstermektedir. Komisyon; Üye Devletler, Avrupa Konseyi gibi uluslararası organizasyonlar, spor organizasyonları, emniyet güçleri, taraftar organizasyonları ve yerel otoriteler gibi diğer yetkililerle diyalogu geliştirip kolaylaştırarak, bu gibi olayların önlenmesine katkıda bulunmayı üstlenmektedir. Emniyet güçleri, kendi başlarına sporda şiddetin temel sebepleri ile baş edememektedirler.
Komisyon ayrıca, polis hizmetleri ve/veya spor yetkilileri arasındaki en iyi uygulama yönteminin ve riskli taraftarlar ile ilgili işlevsel bilginin paylaşımını teşvik etmektedir. Kalabalığın kontrol altına alınması ve holiganizm ile ilgili polis eğitimine özel bir önem verilecektir.

Spor; cinsiyet, ırk, yaş, engel, din ve inanç, cinsel tercih ve sosyal ya da ekonomik durum ayrımı gözetmeksizin her vatandaşı kapsamaktadır. Komisyon, AB değerleri ile örtüşmeyen ırkçılık ve yabancı düşmanlığını başından beri kınamıştır.

  • Komisyon, ırkçı ve yabancı düşmanlığı içeren tutumlarla ilgili olarak, Avrupa'daIrkçılığa Karşı Futbol Ağı (FARE) gibi var olan işbirliği çerçevelerindeki diyalogu ve en iyi uygulama değişimini geliştirmeye devam edecektir.
  • Uygulanabilir ulusal kurallar ve AB kuralları uyarınca, işlevsel bilgi ile pratik uzmanlık bilgisi paylaşımını geliştirecektir ve kanun uygulama hizmetleri ile spor organizasyonları arasındaki şiddet içeren ve ırkçı vakaların önlenmesini teşvik edecektir;
  • Spor olaylarındaki halk hareketlerini önlemek üzere yeni yasal araçlar ve diğer AB çapındaki standartlar için olanakları analiz edecektir;
  • (Taraftar eğitmenliği (olumlu ve şiddet içermeyen bir tutum geliştirmek için taraftarlarla uzun süreli çalışma) gibi sosyal/eğitsel eylemlere verilen özel bir önemle, anti-sosyal davranışları önlemek için çok disiplinli bir yaklaşım geliştirecektir;
  • Emniyet güçleri, spor organizasyonları ve diğer taraflar arasındaki düzenli ve yapısallaştırılmış işbirliğini güçlendirecektir;
  • Sporda şiddet ve ırkçılığı önlemeye ve bunlarla mücadele etmeye katkı sağlamak için aşağıdaki programların kullanımını teşvik edecektir: Gençlik Harekete Geçti, Vatandaşlar için Avrupa, DAPHNE III, Temel Haklar ve Vatandaşlık ve Suça Karşı Önleme ve Mücadele;
  • Spor olaylarında şiddet ve ırkçılığı önlemek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla yetkililerle tartışmak için yüksek seviyede bir konferans düzenleyecektir.
  • Komisyon, mevcut girişimlere dayanarak, spor federasyonlarına maç süresince ırkçı suiistimallerle baş etmek için yöntem geliştirmesini tavsiye etmektedir. Komisyon ayrıca, kulüplerin lisans sistemlerindeki ayrımcılıkla ilgili hükümleri güçlendirmeyi de tavsiye etmektedir (bkz. Böl. 4.7).

http://ec.europa.eu/sport/white-paper/index_en.htm
 
yukari